Sustenabilitatea este o componentă evidentă atât a culturii companiei noastre cât și a afacerilor zilnice.

Sustenabilitatea este compusă din trei elemente centrale, care sunt strâns legate și interdependente: societatea, mediul înconjurător, economia. Doar dacă ne asumăm răspunderea socială și ecologică, reușim în timp să avem succes și pe plan economic. Și invers: Doar dacă prosperitatea economică crește, putem sprijini societatea și ecologia. Din această cauză ne străduim să armonizăm cele trei elemente în toate domeniile afacerilor noastre:

  • Conducere responsabilă cu o bună Guvernare Corporativa
  • Dezvoltarea continuă și durabilă a afacerii noastre și crearea de locuri de muncă atractive și de înaltă calitate
  • Asigurarea accesului la produsele noastre tuturor celor care au nevoie
  • Aprecierea colaboratorilor și garantarea siguranței acestora
  • Reducerea efectelor ecologice cauzate de activitatea noastră
  • Sprijinirea comunității prin inițiative locale și promovarea inovațiilor artistice și științifice

REL pretinde ca toți colaboratorii să-ți însușească ideea de sustenabilitate în activitatea zilnică și să ducă eficacitatea la cele mai înalte standarde din branșa noastră. În cadrul companiei noastre codul de conduită al REL International stabilește principiile pentru o dezvoltare durabilă. Conducerea firmei se asigură că ne vom îndeplini obligația privind sustenabilitatea și o integrăm în activitatea zilnică.