Pe Piața Logistică, ca și pretutindeni, sunt valabile normele de bază ale economiei.

Importanța logisticii pentru succesul companiilor a crescut în ultimii ani progresiv. Cauzele sunt globalizarea piețelor și a lanțurilor valorice, pătrunderea progresivă a lanțurilor de afaveri logistice prin tehnologii informatice și de comunicare, individualizarea accentuată a produselor pe piețele de consum, precum și lipsa de reglementări în domeniul pieței de transport și telecomunicații.

Prin urmare, tehnologia vehiculelor s-a dezvoltat razant, ceea ce atrage după sine un potențial de raționalizare. Astfel, o planificare inteligentă a traseelor asigură un itinerar flexibil și eficient, cu o localizare exactă a vehiculului.

La REL International ne folosim resursele eficient – de aceea ne situăm la un nivel înalt tehnologic, în ceea ce privește tehnologia informației și a comunicării.