În cadrul unei dezvoltări durabile implementăm în mod activ tehnologii și procedee noi și mai sustenabile pentru a putea reduce o potențială influență negativă asupra mediului înconjurător. Astfel încercăm în mod continuu să scădem consumul de materiale și energie și să reducem cantitățile de deșeuri și emisii.

În afară de aceasta, utilizăm un sistem de protecție a mediului, care este certificat conform normei internaționale ISO 14001.

La mulți dintre clienții noștri managementul mediului înconjurător devine unul dintre criteriile din ce în ce mai importante pentru distribuirea contractelor.

REL International își sprijină clienții cu soluții concrete pentru ca aceștia să-și aplice propriile strategii de protecție a mediului.